Κύριο περιεχόμενο

Ε' εξάμηνο

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο

Στρατηγικές Σπουδές 

Θεωρία και Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών

Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο

Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο

Θεωρία & Τεχνική των Διαπραγματεύσεων για την Επίτευξη Διεθνών Συμφωνιών

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης*

Στοιχεία Η/Υ ΙΙΙ*

ΣΤ' εξάμηνο

Διεθνής Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Αμερικανική Εσωτερική και Εξωτερική Πολιτική

Οικονομική Διπλωματία

Πολιτικές Όψεις Διεθνών Θεσμών

Διεθνές Δίκαιο της Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, Άμυνα και Πολιτική Ενοποίηση

Οικονομική Διπλωματία

Κίνα: Κράτος, Κοινωνία & Βιώσιμη διακυβέρνηση

Δημόσια Οικονομική

Στοιχεία Η/Υ IV

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης*

Ζ' εξάμηνο

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ

Διεθνές Δίκαιο ΙΙΙ (Δίκαιο της Θάλασσας)

Διεθνής Προστασία Περιβάλλοντος 

Διεθνής Δικαιοσύνη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι: Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά & Συνοδευτικές Πολιτικές

Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & Βαλκανική Ασφάλεια

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων 

Θρησκεία & Διεθνής Πολιτική

Ιστορία Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής ΙΙ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Διεθνής  Οικονομική Ολοκλήρωση 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση 

Οικονομική Πολιτική 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Ανθρώπινη Ασφάλεια: Δίκαιο & Πολιτική

Πολιτική Θεωρία Διεθνούς Οργάνωσης

Το Φύλο στις Διεθνείς Σπουδές

Εξωτερική Πολιτική & ΜΜΕ

Θεωρία Δικτύων & Μέσων Επικοινωνίας

Η' εξάμηνο

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ

Διεθνές Δίκαιο IV (Θεωρία και Μεθοδολογία Διεθνούς Δικαίου)

Δίκαιο του Αέρα & του Διαστημάτος 

Διεθνές Δίκαιο του Περιβάλλοντος και Μεσόγειος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ: ΟΝΕ – Ενιαίος Χρηματοπιστωτικός Χώρος

Ευρωπαϊκή Πολιτική Ενοποίηση

Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος (Jean Monnet)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (απο την Λωζάνη έως σήμερα)

Πολιτικά Συστήματα  και Καθεστώτα στην Μέση Ανατολή

Διεθνείς Σχέσεις στην Ανατολική Ασία

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Σύγχρονες Μορφές Καπιταλισμού

Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία

Οι Οικονομίες των  Βαλκανίων

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Δράσεις για την Ισότητα των Φύλων

Διεθνής Συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Πτυχιακή Εργασία