Κύριο περιεχόμενο

Ε' εξάμηνο

Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο

Στρατηγικές Σπουδές 

Θεωρία & Τεχνική των Διαπραγματεύσεων για την Επίτευξη Διεθνών Συμφωνιών

Διεθνής Χρηματοοικονομική

Θεωρία & Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών

Ιστορία των Βαλκανικών Λαών

Το Φύλο στις Διεθνείς Σπουδές Gender in International Relations

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης*

Στοιχεία Η/Υ ΙΙΙ*

ΣΤ' εξάμηνο

Διεθνής Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Αμερικανική Εσωτερική και Εξωτερική Πολιτική

Διαχείρηση Κρίσεων και Πολυμερής Διπλωματία

Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες

Διεθνές Δίκαιο της Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, Άμυνα και Πολιτική Ενοποίηση

Κίνα: Κράτος, Κοινωνία & Βιώσιμη διακυβέρνηση

Selected questions of E.U. institutional and substantive Law (Erasmus Students)

Στοιχεία Η/Υ IV

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης*

Ζ' εξάμηνο

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ

Διεθνές Δίκαιο ΙΙΙ (Δίκαιο της Θάλασσας)

Διεθνής Προστασία Περιβάλλοντος 

Διεθνής Δικαιοσύνη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι: Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά & Συνοδευτικές Πολιτικές

Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση

Βαλκανική Ασφάλεια & Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
Balkan Security and European Integrtation

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων 

Θρησκεία & Διεθνής Πολιτική

Ιστορία Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής ΙΙ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Οικονομική Πολιτική

Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση 

Ζητήματα Ελληνικής Οικονομίας

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Μειονότητες και Μεταναστευτική Πολιτική

Εξωτερική Πολιτική των Μεγάλων ΕΥρωπαϊκών Δυνάμεων

Ευρωπαϊκη Πολιτiκή Ασύλου και Μεταναστευτική Πολιτική

Ειδικά Θέματα Διθνών Οικονομικών Σχέσεων

Η' εξάμηνο

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ

Διεθνές Δίκαιο IV (Θεωρία και Μεθοδολογία Διεθνούς Δικαίου)

Δίκαιο του Αέρα & του Διαστημάτος 

Διεθνές Δίκαιο του Περιβάλλοντος και Μεσόγειος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ: ΟΝΕ – Ενιαίος Χρηματοπιστωτικός Χώρος

Ευρωπαϊκή Πολιτική Ενοποίηση

Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος (Jean Monnet)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (απο την Λωζάνη έως σήμερα)

Πολιτικά Συστήματα  και Καθεστώτα στην Μέση Ανατολή

Διεθνείς Σχέσεις στην Ανατολική Ασία

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Δημόσια Οικονομική

Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία

Οι Οικονομίες των  Βαλκανίων

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Δράσεις για την Ισότητα των Φύλων

Διεθνής Συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες ΙΙ

International Relations in East Asia (Erasmus students)

Crises and Change in Soutehrn Europe Greece, Portugal, Italy, Spain

Ευρωατλαντικές Σχέσεις

Πτυχιακή Εργασία