Κύριο περιεχόμενο

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Καθηγητής  Χ. Παπασωτηρίου


ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Αικατερίνη Κιζίρογλου


ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ

• ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ:

Καθηγητής Ευάγγελος Ραυτόπουλος

• ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:

Καθηγητής Δημήτρης Καιρίδης

• ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:

Χρέη επιτελεί ο Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής Χ. Παπασωτηρίου

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ: Ο Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής Χ. Παπασωτηρίου.