Κύριο περιεχόμενο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-19

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ 2018-19 ΔΙΕΘΝΕΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ 2018-19 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. ΔΣΣΣ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Διεθνείς Σχέσεις & Στρατηγικές Σπουδές (Ακαδ. έτος 2018 - 19)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Διεθνές Δίκαιο & Διπλωματικές Σπουδές (Ακαδ. έτος 2018 - 19)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Πολιτική (Ακαδ. έτος 2018 - 19)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση του Περιβάλλοντος (Ακαδ. έτος 2018 - 19)