Κύριο περιεχόμενο

 

Βιογραφικό

Η Χαρά Καραγιαννοπούλου είναι Λέκτορας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτικά Συστήματα και Διπλωματία στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη». Στο παρελθόν έχει διατελέσει Teaching Fellow στο Bielefeld Universität, Deutschland και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας. 

Σπούδασε στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Φιλοσοφία των Θρησκειών από το King’s College, London και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πολιτική Επιστήμη από το Τechnische Universität Darmstadt, Deutschland. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην πολιτική και τη διπλωματία στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, στη μελέτη του Φύλου ως αναλυτική κατηγορία στο πεδίο των Διεθνών Σπουδών αλλά και στη σχέση της Θρησκείας με τις Διεθνείς Σχέσεις και την Εξωτερική Πολιτική.

Διδασκόμενα Μαθήματα

 • Θρησκεία και Διεθνής Πολιτική (Ζ’ Εξάμηνο) 
 • Συγκριτική Πολιτική (Γ’ Εξάμηνο) συνδ. με Επικ. Καθ. Μ Κοππά
 • Το Φύλο στις Διεθνείς Σπουδές (Ζ’ Εξάμηνο)
 • Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Δράσεις για την Ισότητα των Φύλων (Η΄ Εξάμηνο)
 • Σύγχρονα Ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής συνδ. με Επικ. Καθ. Α. Γκόφα (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ΔΕΠΣ )

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Βιβλία

 • Party System and Cleavages in pre-Communist Albania, The Kaleidoscope of the German and Greek Diplomacy, Darmstadt: Universitäts-Landesbibliothek Darmstadt, 2009, Text at: http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/1234 ,
 • Συμμετοχή των Γυναικών στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων: Ισόρροπη ή Ισάριθμη Συμμετοχή; Αθήνα: Σιδέρης, 2009
 • Ισότητα των Φύλων και Εκπαίδευση: Προετοιμάζοντας Ισότιμους Πολίτες, Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα: Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, 2009 (συν-επιμέλεια με Αλιπράντη-Μαράτου Λ και Γκασούκα Μ.)

Άρθρα & Κεφάλαια Βιβλίων 

 • “Religious Cleavage: An instrument of the Great Powers’ Foreign Policy towards Albania”, Albanian Journal of Politics, (2): 2009, pp.119-142.
 • “Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών: Η προοπτική συμμαχιών σε ζητήματα φύλου”, Φιλελεύθερη Έμφαση, Τεύχος 47: 2011, σσ. 126-138
 • “Η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Agenda 2014” Φιλελεύθερη Έμφαση, Τεύχος 51, 2012, σ.117-125.
 • “Οπτική Διπλωματίας στο ζήτημα της Πολιτισμικής Εκπαίδευσης των Μεταναστών” στο Διδάσκοντας τον Ελληνικό Πολιτισμό, Ναύπλιο: Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard, 2012