Κύριο περιεχόμενο

 ΓΙΑ  ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17 ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

 

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων όλων των κατευθύνσεων, θα πραγματοποιηθεί έως και τις 20 Ιουλίου 2016, όπου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος τα ονόματα των υποψηφίων που περνάνε στη δεύτερη φάση.


Οι εξετάσεις για το ειδικό μάθημα ή και την ξένη γλώσσα θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου έως και 9 Σεπτεμβρίου, με πρόγραμμα που θα προηγηθεί η ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Τμήματος, και θα αναγράφει ημερομηνία, ώρα και αίθουσα εξέτασης ανά κατεύθυνση. Επίσης μετά το πέρας των εξετάσεων, θα αναρτηθεί και ο πίνακας των επιτυχόντων που θα προχωρήσουν στην τρίτη φάση των συνεντεύξεων.


Τέλος, οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 12 Σεπτεμβρίου έως και 16 Σεπτεμβρίου, με πρόγραμμα που θα προηγηθεί η ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Τμήματος, και θα αναγράφει ημερομηνία, ώρα και αίθουσα συνέντευξης ανά κατεύθυνση.

 

Εξεταστέα ύλη  για όλες  τις ειδικεύσεις 

Ακολουθήστε  τον σύνδεσμο   για να ενημερωθείτε για το έντυπο της  αίτησης έκδοσης αντιγράφων πτυχίου.

Ακολουθήστε  τον σύνδεσμο   για να ενημερωθείτε για το έντυπο της  αίτησης ορκομωσίας.

Ακολουθήστε  τον σύνδεσμο   για να ενημερωθείτε για το έντυπο της  υπεύθυνης δήλωσης  που συνυποβάλλεται με τις διπλωματικές.

Ακολουθήστε  τον σύνδεσμο για να ενημερωθείτε για το έντυπο της  αίτησης  υποψήφιου διδάκτορα

Ακολουθήστε  τον σύνδεσμο για να ενημερωθείτε για την ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων  στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ακολουθήστε  τον σύνδεσμο για να  ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής  στην διαδικασία επιλογής

Ακολουθήστε  τον σύνδεσμο για να εκτυπώσετε το έντυπο αίτησης για την κατεύθυνση Διεθνές Δίκαιο Διπλωματικές Σπουδές (σε μορφή pdf)

Ακολουθήστε  τον σύνδεσμο για να εκτυπώσετε το έντυπο αίτησης για την κατεύθυνση Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη (σε μορφή pdf)

Ακολουθήστε  τον σύνδεσμο για να εκτυπώσετε το έντυπο αίτησης για την κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική (σε μορφή pdf)

Ακολουθήστε  τον σύνδεσμο για να εκτυπώσετε το έντυπο αίτησης για την κατεύθυνση Διεθνείς  Σχέσεις Στρατηγικές Σπουδές (σε μορφή pdf)

 Ακολουθήστε  τον σύνδεσμο για να εκτυπώσετε το έντυπο αίτησης για την κατεύθυνση Διεθνές Δίκαιο Διπλωματικές Σπουδές (σε μορφή MS Word - doc)

Ακολουθήστε  τον σύνδεσμο για να εκτυπώσετε το έντυπο αίτησης για την κατεύθυνση Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη (σε μορφή MS Word - doc)

Ακολουθήστε  τον σύνδεσμο για να εκτυπώσετε το έντυπο αίτησης για την κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική (σε μορφή MS Word - doc)

Ακολουθήστε  τον σύνδεσμο για να εκτυπώσετε το έντυπο αίτησης για την κατεύθυνση Διεθνείς  Σχέσεις Στρατηγικές Σπουδές (σε μορφή MS Word - doc)