Κύριο περιεχόμενο

ΠΛΗΡΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ

 

Με ιδιαίτερη χαρά η Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας αναγγέλλει την παροχή μιας σειράς πλήρων υποτροφιών (full scholarships) ύψους 1000 ευρώ η κάθε μια μόνο για Έλληνες πολίτες. Προϋπόθεση είναι η παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος μαθημάτων, δηλαδή είτε του κύκλου Α είτε δυο από τους συντομότερους κύκλους (Β-ΣΤ). Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στις 3 Μαϊου 2017, μαζί με τη γενικότερη αξιολόγηση όλων των αιτήσεων τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα http://olympiasumme racademy.org