Κύριο περιεχόμενο

Ανακοινώνεται  ότι  όσες/οι συμμετείχαν στις απαλακτικές προόδους των μαθημάτων Στοιχεία Η/Υ 2, Στοιχεία Η/Υ 4 επέτυχαν.