Κύριο περιεχόμενο

Υλικό τεκμηρίωσης και πρακτικά θέματα στο μάθημα "Διεθνής Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις"

 

 

Σύμβαση μεταφοράς καταδίκων

 

Ευρωπαϊκή σύμβαση έκδοσης (1ο μέρος)

 

Ευρωπαϊκή σύμβαση έκδοσης (2ο μέρος)

 

Παραδείγματα πρακτικών επι του θεσμού της έκδοσης