Από  την εκπαιδευτική επίσκεψη ομάδας φοιτητών, με συνοδό τον Καθηγητή κ. Β. Χατζόπουλο στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.