ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την έκδοση της ΚΥΑ, (ΦΕΚ783/10-03-2020),  σχετικά με την επιβολή μέτρων προσωρινής  Απαγόρευσης των εκπαιδευτικών λειτουργιών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η γραμματεία του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών θα εξυπηρετεί μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μόνο για εξαιρετικά επείγοντα θέματα θα
εξυπηρετεί με αυτοπρόσωπη παρουσία κάθε Τρίτη 10,00-13,00 από τη θυρίδα. Το κοινό που θα προσέρχεται θα είναι κατόπιν ραντεβού και θα πρέπει να  τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης όπως σε κάθε δημόσια υπηρεσία (μάσκα και γάντια).

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-9201389, 210-9201392, 210-9201041
e-mail: des@panteion.gr & katekiz@yahoo.gr
Από τη Γραμματεία του Τμήματος