Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το ΠΜΣ «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Διακυβέρνηση», ειδίκευση «Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και Πολιτική», του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και το Τμήμα Νομικής του Goldsmiths University of London σας προσκαλούν την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:00 – 20:30, σε δημόσια εκδήλωση – ημερίδα με θέμα:

«Το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως γέφυρα επικοινωνίας
στο πλαίσιο του κοσμοπολιτικού δικαίου. Μ. Βρετανίa, Ελλάδα και ΕΕ»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου και η γλώσσα συζήτησης θα είναι η αγγλική.

Για λεπτομέρειες  ακολουθήστε τον σύνδεσμο