Αθήνα, 21/05/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

Αρμόδιοι για τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων του Τμήματος στην παρούσα, όπως και σε κάθε εξεταστική περίοδο, είναι αποκλειστικά οι διδάσκοντες.