ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 -2023
ΟΔΗΓΙΕΣ COVID

 

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική, σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι./Βιβλιοθηκών (ενδεικτικά αίθουσες, αμφιθέατρα) εντός των οποίων διεξάγεται κάθε είδους διδασκαλία για όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα που εισέρχονται σε αυτούς (φοιτητές, υποψηφίους, μέλη ΔΕΠ, επιτηρητές, λοιπό προσωπικό). Ωστόσο παραμένει σύσταση και προτροπή η χρήση μάσκας σε αμφιθέατρα και αίθουσες που παρατηρείται συνωστισμός και ιδίως από τον πληθυσμό που ανήκει στις ευάλωτες ομάδες.

Φοιτητές-φοιτήτριες που νοσούν με λοίμωξη COVID-19, δεν δύνανται να συμμετάσχουν σε υποχρεωτικά και προαιρετικά μαθήματα ή εργαστήρια για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης.
Οι φοιτητές/τριες που βρέθηκαν θετικοί/ες , οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη Γραμματεία του Τμήματός τους ή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αντίστοιχα , με κοινοποίηση στον/στην διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος που θα απουσιάσουν λόγω νόσησης και στο Ιατρείο του πανεπιστημίου , επισυνάπτοντας βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου ή, εναλλακτικά, το θετικό μοριακό τεστ (PCR) ή το θετικό τεστ αντιγόνου (rapid) μέσω του gov.gr.

Πότε θα επιστρέψει στο πανεπιστήμιο φοιτητής/τρια που έχει διάγνωση COVID-19 .
Οι φοιτητές-τριες ή άλλο μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με θετικό μοριακό τεστ μπορεί να επιστρέψει μετά την παρέλευση των 6 ημερών ( ημέρα 0 θεωρείται η ημέρα του θετικού δείγματος και ακολουθούν 5 ημέρες καραντίνας)με πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων του.

Παρακαλούμε όποιο μέλος της πανεπιστημιακής μας κοινότητας (φοιτητής, μέλος Διδακτικού Προσωπικού) νιώσει οιαδήποτε αδιαθεσία να ενημερώνει άμεσα:

Εάν βρίσκεται στους χώρους του Πανεπιστημίου μας: τον διδάσκοντα, τον υπεύθυνο COVID-19 της Σχολής του και την Νοσηλεύτρια του Ιατρείου μας κ. Παρασκευή Μέγα (τηλ. 210 9201046)
Εάν βρίσκεται στην οικία του: με ηλεκτρονικό μήνυμα και τηλεφωνικά, την Νοσηλεύτρια του Ιατρείου (Υγειονομική Υπηρεσία) του Πανεπιστημίου μας και τον υπεύθυνο COVID-19 της Σχολής του Ακαδημαϊκού Τμήματος στο οποίο ανήκει