Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

 

α) Θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού για το θέρος του 2023.
β) Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

 

Σε Σλοβακία, Σλοβενία και  Κροατία.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 17η Μαρτίου 2023.         Προσοχή στην διαδικασία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την συνημμένη προκήρυξη, καθώς επίσης καιστην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

http://www.minedu.gov.gr/ypotrofies-klirodotimata-m

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ