ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνονται οι φοιτήτριες και φοιτητές του μαθήματος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ότι η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση του εξαμήνου, στις 12/3, 17:15, όπως και οι υπόλοιπες που θα ακολουθήσουν, θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS.

 

Για τη σύνδεση καλούνται οι φοιτήτριες και φοιτητές να ακολουθήσουν τον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:

 

shorturl.at/wBKPS

Οι Διδάσκοντες

Επικ. Καθ. Β. Καραγεώργου

Επικ. Καθ. Χ. Πλατιάς

Συμμετοχή: Δρ. Ζ. Δημαδάμα, ΕΔΙΠ