Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εκμάθηση της Κινεζικής γλώσσας που διοργανώνει το Ι.ΔΙ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, λήγει την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021. 

Τα μαθήματα θα παραδίδονται μία φορά εβδομαδιαίως, με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά.  Απευθύνονται στο ευρύ κοινό και θα δοθεί έμφαση στο λεξιλόγιο που αφορά στους διεθνολόγους και πολιτικούς επιστήμονες.

Περισσότερα