Την Δευτέρα  23/1/2023  θα  πραγματοποιηθεί απαλλακτική πρόοδος στο μάθημα Στοιχεία Η/Υ 1.