ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα είναι στο εξής λινκ:

https://zoom.us/j/2117153271