Για το μάθημα Ευρωπαϊκό δίκαιο (Τρίτη 18.00-21.00) πατήστε εδώ : Click here to join the meeting

Για το μάθημα Ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου και μετανάστευσης (Τρίτη 15.00-18.00) πατήστε εδώ: Click here to join the meeting