Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του μαθήματος “Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση” (στενή αντικατάσταση του Κωδικού 335), ότι η εξέτασή του στο πλαίσιο της εμβόλιμης εξεταστικής, θα πραγματοποιηθεί στις 30-01-2023 και ώρα 09:00- 09:20, εξ’ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας open eclass, με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, μοναδικής ή πολλαπλής απάντησης ή σωστού/λάθους.  

Οι φοιτήτριες και φοιτητές καλούνται να αναζητήσουν την άσκηση στην πλατφόρμα, στην ενότητα “Ασκήσεις” του μαθήματος “Ιστορία, δομή & λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης” την ημέρα και ώρα της εξέτασης.  

Επίσης, προκειμένου να αποφευχθεί άσκοπη και περιττή ταλαιπωρία, παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα προσέλθουν στην εξέταση να έχουν εξακριβώσει ότι δικαιούνται να συμμετέχουν σε αυτή.   

Η ύλη για την εξέταση είναι η ακόλουθη:   

1.  Από το προτεινόμενο Σύγγραμμα Στεφάνου, Κ. (επιμ.) (2020). Το σύστημα διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, τα ακόλουθα κεφάλαια:  

  • Προλεγόμενα: Η νομιμοποίηση του ενωσιακού συστήματος (Κωνσταντίνος Α. Στεφάνου)  
  • Εισαγωγή: Ανάδυση και δυναμική του συστήματος (Κωνσταντίνος Α. Στεφάνου) 
  • Κεφάλαιο Α: Θεσμικά όργανα – Πανόραμα (Χαράλαμπος Πλατιάς)  
  • Κεφάλαιο Ε: Μηχανισμοί λήψης αποφάσεων (Αργύρης Πασσάς)  

2.    Οι παρουσιάσεις που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα open class του μαθήματος “Ιστορία, δομή & λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, στην ενότητα “Έγγραφα”.  

 

Εκ μέρους των διδασκόντων   

Επίκουρος Καθηγητής Χ. Πλατιάς