Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Ιστορία Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής ΙΙ

 

Αποθηκεύστε την εξέταση σε υπολογιστή.
Απαντήστε στις ερωτήσεις.
Στείλτε τις απαντήσεις ως τις 14.40 στο hpapasot@ekome.gr.

Τα θέματα των εξετάσεων θα αναρτηθούν 2 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.