Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι οι διαλέξεις του μαθήματος «Διεθνής και Ενωσιακή συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις», οι οποίες ξεκινούν την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021, θα πραγματοποιηθούν μέσω Microsoft Teams στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a93f282d8880441508a34a41c3babbfae%40thread.tacv2/General?groupId=4ae8ce6b-0cb7-4b3b-b7d7-5442865e5aa6&tenantId=03eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f

 

Σύνδεσμος