Ανακοίνωση για το  μάθημα Δημόσια Οικονομική
 

 

Για το εαρινό εξάμηνο 2023 το μάθημα «Δημόσια οικονομική» θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη στις 12:00-15:00 στην αίθουσα ΣΤ5.

 

Για οποιαδήποτε ερώτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διδάσκοντα κ. Δ. Σιδέρη στη διεύθυνση: dsideris.des@gmail.com

 

Ο διδάσκων,

Δημήτριος Σιδέρης