Αθήνα, 16/03/2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι το μάθημα επιλογής του Η εξαμήνου   «Ποσοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες ΙΙ», με Κ.Μ. 510 δεν θα είναι προσφερόμενο στο εαρινό εξάμηνο. (Γ. Σ 10/3/2021)

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ