Η εξέταση στο μάθημα “International Politics in East Asia” θα γίνει  σήμερα 6/9 στις 12.30 μέσω Zoom στον σύνδεσμο: