Σημαντική ανακοίνωση: Αναβολή μαθήματος 9/3 – Διαδικτυακό μάθημα 16/3

 

Με την παρούσα, ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του μαθήματος “Διεθνές δίκαιο και πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος” ότι, λόγω κωλύματος υγείας του διδάσκοντα, το προγραμματισμένο 2ο μάθημα (9/3) δεν θα πραγματοποιηθεί και θα εξεταστεί ενδεχόμενο αναπλήρωσής του, σε συνεννόηση με τους φοιτητές, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί.

 

Επίσης, επισημαίνεται ότι το 3ο μάθημα (16/3) θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS.

O σύνδεσμος για την παρακολούθηση είναι: shorturl.at/dnsA.

Εκ των διδασκόντων

Δρ. Χαράλαμπος Πλατιάς

Επίκουρος Καθηγητής