Εξωτερική Αξιολόγηση του ΔΕΠΣ

Η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος διενεργείται με ευθύνη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Τα συμπεράσματα, οι συστάσεις και οι βελτιωτικές προτάσεις της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης αποτελούν βασική παράμετρο βελτίωσης των υπηρεσιών, αλλά και της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης του Τμήματος.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Εξωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης:

  1. «Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ΔΕΠΣ είναι σίγουρα ένα από τα κορυφαία Τμήματα του είδους του στη χώρα, ανοιχτό και καινοτόμο, με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια.»
  2. «Το ερευνητικό έργο του Τμήματος είναι ογκώδες και εντυπωσιακό από κάθε άποψη, ενώ διαπιστώνεται μια θετική και συνεργατική κουλτούρα στο Τμήμα, η οποία συντείνει στη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών κλάδων, πεδίων και συναδέλφων.»
  3. «Τα μεταπτυχιακά προγράμματα είναι πολύ δημοφιλή μεταξύ φοιτητών και επαγγελματιών.»
  4. «Τέλος, το στοιχείο που καθησυχάζει και υπόσχεται πολλά για το μέλλον του τμήματος είναι η διατήρηση και η βελτίωση της ποιότητας της έρευνας και της διδασκαλίας και η επίτευξη πολύτιμης συνεισφοράς στην κοινωνία.»

Για το κείμενο της πρωτότυπης έκθεσης αξιολόγησης στην Αγγλική, πατήστε εδώ.

Για μια απόδοση της αξιολόγησης στην Ελληνική,  πατήστε εδώ.