Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν συμβάλει στην συγγραφή πολυάριθμων βιβλίων, κεφαλαίων σε βιβλία, και άρθρων σε επιστημονικές επιθεωρήσεις. Πληροφορίες για την εργογραφία του εκάστοτε μέλους βρίσκονται στις προσωπικές τους ιστοσελίδες.

Παρακάτω, παραθέτουμε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία της εργογραφικής δραστηριότητας του Τμήματος, όπως και ενδεικτικούς πίνακες από διεθνείς εκδοτικούς οίκους και διεθνείς επιστημονικές επιθεωρήσεις στις οποίες έχουν συνεισφέρει τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ (καταγραφή 2020)

Βιβλία & Μονογραφίες

142

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

318

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

359

Πλήθος ετεροαναφορών

5.721

Πλήθος ετεροαναφορών ανά μέλος ΔΕΠ

228

Βιβλία & Κεφ. Βιβλίων σε Διεθνείς Εκδοτικούς Οίκους (ενδεικτικά)

 • Oxford University Press
 • Cambridge University Press
 • Columbia University Press
 • MIT Press
 • Manchester University Press
 • Amsterdam University Press
 • Ashgate
 • Edward Elgar
 • Frank Cass
 • Palgrave – Macmillan
 • Peter Lang
 • Prentice Hall
 • Routledge
 • SAGE
 • Springer
 • Wiley-Blackwell

Άρθρα σε Διεθνείς Επιστημονικές Επιθεωρήσεις (ενδεικτικά)

 • Applied Financial Economics
 • Archives of Economic History
 • Cahiers de droit européen
 • Comparative Strategy
 • Defence and Peace Economics
 • Democracy and Security
 • Democratization
 • Eastern European Economics
 • European Journal of Political Research
 • European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities
 • Global Discourse
 • History of Political Economy
 • International Advances in Economic Research
 • International Journal of Business and Social Science
 • International Journal of Business Marketing and Management
 • International Journal of Emerging Markets
 • International Journal of Finance and Economics
 • International Journal of Law and Social Sciences
 • International Relations/Uluslararasi Iliskiler
 • Journal of Common Market Studies
 • Journal of Conflict Resolution
 • Journal of Contemporary European Studies
 • Journal of Economic Integration
 • Journal of International Money and Finance
 • Journal of Leadership and Management
 • Journal of Macroeconomics
 • Journal of Modern Greek Studies
 • Journal of Political and Military Sociology
 • Journal of Power, Politics and Governance
 • Journal of Southeast European and Black Sea Studies
 • Journal of Southern Europe and the Balkans
 • Modern & Contemporary France
 • Nationalism and Ethnic Studies
 • Perceptions
 • Post-Communist Economies
 • Review of History and Political Science
 • Revue belge de droit international
 • Revue d’ intégration européenne
 • Revue de droit international et de droit compare
 • Revue Hellenique de Droit International
 • Revue Internationale de Politique Comparée
 • Revue Méditerranéenne de Droit Public
 • Revue universelle des droits de l’homme
 • Southeast European and Black Sea Studies
 • The Journal of Economic Asymmetries
 • Turkish Studies
 • West European Politics
 • World Economy
 • Τurkish Policy Quarterly

Κείμενα Εργασίας σε Διεθνή Ινστιτούτα & Ερευνητικά Κέντρα

 • Academy of Political Science, New York
 • ASEF Series on Human Security
 • Bar-Ilan University
 • Center for Strategic Research (SAM)
 • Centre for European Studies, Brussels
 • Centre International de Hautes Etudes
 • Agronomiques Mediterraneennes
 • Cyprus Centre for International and European Affairs-University of Nicosia
 • Ediciones Universidad del Salvador
 • Foundation for European Progressive Studies
 • Friedrich Ebert Stiftung
 • Hellenic Observatory, The European Institute, LSE
 • Institute for Training and Development
 • Irish Centre for European Law
 • Istituto Affari Internationali
 • National Bank of Serbia
 • NATO
 • NYU School of Law
 • OSCE
 • Queen’s University of Belfast
 • Robert Schuman Centre for Advanced Studies,
 • European University Institute.
 • Strasbourg Policy Center
 • Swedish Institute for European Policy Studies
 • The British Institute of International and Comparative Law
 • The Fletcher Forum
 • UWE Working Papers in Politics
 • Warsaw School of Economics and Dom Wydawniczy ELIPSA
 • Warwick ESRC Center for the Study of Globalization and Regionalization.
 • Wilfried Martens Centre for European Studies