ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής Κωνσταντίνος Υφαντής.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Κολιόπουλος.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αικατερίνη Κιζίρογλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΜΕΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Μένγκ-Παπαντώνη.

ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Επίκουρη Καθηγήτρια Χαρά  Καραγιαννοπούλου.

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας  Παπαστάμου.

 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (OMEA)

Καθηγητής Ανάργυρος Πασσάς.
Αναπλ. Καθηγητής Ανδρέας Γκόφας.
Αναπλ. Καθηγητής Γιώργος Ευαγγελόπουλος

 

Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ και ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας,

Αναπληρωτής Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Γκόφας.

Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΕΣ και ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ και  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διευθυντής: Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος,
Αναπληρωτής Διευθυντής: Καθηγητής Ανάργυρος Πασσάς.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ: Ο Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής Κωνσταντίνος Υφαντής.