ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής Κωνσταντίνος Υφαντής.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Κολιόπουλος.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αικατερίνη Κιζίρογλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΜΕΩΝ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επίκουρη Καθηγήτρια Χαρά  Καραγιαννοπούλου.

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Καθηγήτρια Μαρία Μένγκ-Παπαντώνη.

ΟΜΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (OMEA)

Ο πρόεδρος του τμήματος  Καθηγητής Κ. Υφαντής
Καθηγητής Ανδρέας Γκόφας.
Αναπλ. Καθηγητής Γιώργος Ευαγγελόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής Χ. Πλατιάς
Επίκουρη Καθηγήτρια  Μ. Μαρούδα
Επίκουρη Καθηγήτρια Σ. Γαλάνη

 

Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ και ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας,

Αναπληρωτής Διευθυντής: Καθηγητής Ανδρέας Γκόφας.

Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΕΣ και ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ και  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διευθυντής: Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος,
Αναπληρωτής Διευθυντής: Καθηγητής Ανάργυρος Πασσάς.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ: Ο Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής Κωνσταντίνος Υφαντής.