ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής Κωνσταντίνος Υφαντής.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αικατερίνη Κιζίρογλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Ευαγγελόπουλος

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ  ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής Πλατιάς Χαράλαμπος

ΟΜΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (OMEA)

Ο πρόεδρος του τμήματος  Καθηγητής Κ. Υφαντής
Καθηγητής Ανδρέας Γκόφας.
Αναπλ. Καθηγητής Γιώργος Ευαγγελόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής Χ. Πλατιάς
Επίκουρη Καθηγήτρια  Μ. Μαρούδα
Επίκουρη Καθηγήτρια Σ. Γαλάνη

 

Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ και ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας,

Αναπληρωτής Διευθυντής: Καθηγητής Ανδρέας Γκόφας.

Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΕΣ και ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ και  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διευθυντής: Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος,
Αναπληρώτρια Διευθύντρια η Επίκουρη Καθηγήτρια Όλγα Τσόλκα.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ: Ο Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής Κωνσταντίνος Υφαντής.