Αικατερίνη Κιζίρογλου (Προϊσταμένη)
Τηλ. 210-9201041, e-mail: aik.kiziroglou@panteion.gr

Τσιμιζηλή Ευαγγελία  (Μεταπτυχιακά)
Τηλ. 210-9201389, e-mail: des@panteion.gr

Ελένη Τσουκαλά (Προπτυχιακό – Υποψήφιοι Διδάκτορες)
Τηλ. 210-9201392, e-mail: des@panteion.gr