Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών
Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα

Αικατερίνη Κιζίρογλου (Προϊσταμένη)
Τηλ. 210-9201041, e-mail: aik.kiziroglou@panteion.gr

Ευαγγελία Τσιμητζηλή (μεταπτυχιακό)
Τηλ. 210-9201389, e-mail: des@panteion.gr

Ελένη Τσουκαλά (προπτυχιακό – υποψ. διδάκτορες)
Τηλ. 210-9201392
e-mail: des@panteion.gr

ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: ΤΡΙΤΗ 10:00 – 13:00

Τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδος η εξυπηρέτηση των φοιτητών γίνεται από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ στο αίθριο του Νέου Κτιρίου.