Τα Ερευνητικά Κέντρα του Τμήματος συνεισφέρουν στον εμπλουτισμό της μαθησιακής εμπειρίας με την διοργάνωση των ακόλουθων επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Σεμινάριο Αμερικανικών Σπουδών

 

Αποτελεί ένα από τα παλαιότερα ετήσια εκπαιδευτικά προγράμματα του ΙΔΙΣ. Διοργανώνεται από το 1995, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Υποθέσεων της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

 

Εστιάζει σε μείζονα ζητήματα της αμερικανικής πολιτικής και κοινωνίας, τα οποία εξετάζονται συγκριτικά με αντίστοιχα ζητήματα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Περισσότερα ΕΔΩ

Σεμινάριο Κινεζικών Σπουδών

Ξεκίνησε από το ΙΔΙΣ το 2020, με σκοπό τη διάχυση γνώσης για την σύγχρονη Κίνα.

Το θεματικό εύρος του Σεμιναρίου καλύπτει την ιστορία, το πολιτικό σύστημα, την οικονομία, την κοινωνία και τις διεθνείς σχέσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Περισσότερα ΕΔΩ

Πέρα από τα Σεμινάρια Αμερικανικών και Κινεζικών Σπουδών, το ΙΔΙΣ οργανώνει ετήσια ένα Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Σεμιναρίων, σε θέματα άμυνας, ασφάλειας και ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής.

 

Περισσότερα ΕΔΩ

ΕΚΕΚΔΑΑΔ

Πρωτοποριακό Σεμινάριο Θεωρίας και Προσομοίωσης Ανθρωπιστικής Μεσολάβησης (grassroot)

 

 

ΕΚΕΚΔΑΑΔ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

 

Στόχος του Σεμιναρίου η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΕΠΣ, ερευνητών του ΕΚΕΚΔΑΑΔ και στελεχών διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων στις αρχές της ανθρωπιστικής μεσολάβησης σε περιοχές ανθρωπιστικών κρίσεων, αλλά και σε καταυλισμούς προσφύγων (βλ. Λέσβο). Σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και του Δανέζικου Ερυθρού Σταυρού στον Λίβανο

 

 

Τέτοια διαδραστικά επιμορφωτικά Σεμινάρια οργανώνονται ετησίως από το ΕΚΕΚΔΑΑΔ σε θέματα αιχμής του ανθρωπιστικού χώρου.

ΕΚΕΚΔΑΑΔ –

Σε συνεργασία με το ΠΜΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ -ΕΚΠΑ

Αρχές Ανθρωπιστικού Δικαίου – Αναγνώριση και Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων

 

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για μεταπτυχιακούς φοιτητές που διοργανώνονται από το 2011 ετησίως από το ΕΚΕΚΔΑΑΔ και από το 2016 σε συνεργασία με τις Έδρες Jean Monnet EU Solidarity in Civil Protection and Humanitarian Action και Humanitarian Medicine and Response in Action – EU Med Aid -ΠΜΣ Παγκόσμιας Ιατρικής – Ιατρικής Καταστροφών – Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ –

 

Από το 2020/2021 το εν λόγω Σεμινάριο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα του ΠΜΣ ΔΕΠΣ / Ειδίκευση Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές, ως Module Συνεργασίας Εδρών Jean Monnet EUCIPROHA και EUMedAid

 

Περισσότερα ΕΔΩ

ΕΚΕΚΔΑΑΔ – Horizon 2020

 

Σεμινάρια μεθοδολογίας co-creation δεικτών ένταξης μεταναστών και προσφύγων που απευθύνονται σε ερευνητές εθελοντές και στελέχη ΜΚΟ

 

Εργαστήρια με τη συμμετοχή παιδιών μεταναστών / προσφύγων / γονέων / ειδικών για την ψυχοκοινωνική ένταξη των παιδιών στην εκπαίδευση

 

Για το consortium ΕΔΩ

 

Περισσότερα για τους στόχους ΕΔΩ

ΕΚΕΚΔΑΑΔ: Ετήσια Σεμινάρια συνδεδεμένα με Διεθνείς Συνεργασίες Εδρών Jean Monnet πάνω σε ζητήματα επικαιρότητας:

Α) Προσφυγικού -Μεταναστευτικού Δικαίου

Τα Σεμινάρια διοργανώνονται σε συνεργασία με το ΙΔΙΣ, αλλά και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στόχο έχουν την επιμόρφωση στελεχών Υπηρεσιών Ασύλου και ΜΚΟ

Β) Διαχείρισης Πανδημίας Covid από ΕΕ

Σεμινάριο Εδρών Jean Monnet για την αντιμετώπιση σε επίπεδο DG ECHO/ ΕΕ της Διαχείρισης της Πανδημίας

Γ) Φυσικών Καταστροφών και Πολιτικής Προστασίας