Η έρευνα συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο της επιστημονικής ταυτότητας και στρατηγικής του Τμήματος. Το μεγαλύτερο μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας διεξάγεται μέσω των Eρευνητικών Iνστιτούτων/Kέντρων του Τμήματος:

Το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.), που η ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζει στα ζητήματα των διεθνών σχέσεων, της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής και των συναφών με αυτήν θεσμών.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Ανθρωπιστικού Δικαίου (ΕΚΕΚΔΑΑΔ), που προωθεί μελέτες σχετικά με τη διεθνή και ευρωπαϊκή προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και της ανθρωπιστικής δράσης.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (E.Kε.Π.Ε.Κ.), που μελετά θέματα που εντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενο της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς και των σχετικών θεσμών της γενικότερης περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας.

Το Μεσογειακό Πρόγραμμα Διεθνούς Περιβαλλοντικού Δικαίου και Διαπραγμάτευσης (MEPIELAN), που διεξάγει έρευνες σε θέματα διεθνούς δικαίου του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, με έμφαση στον Μεσογειακό χώρο, και σε θέματα τεχνικών διεθνούς διαπραγμάτευσης.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (ECEFIL), το οποίο σε συνεργασία με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, διερευνά ζητήματα που άπτονται του Νομισματικού και Χρηματοπιστωτικού Δίκαιου, της Οικονομικής Διακυβέρνησης της Ε.Ε., του Διεθνούς Δικαίου Διεθνούς Εμπορίου και Ανάπτυξης κ.λπ.