Παράδοση

Το αρχαιότερο και μεγαλύτερο διεθνολογικό Τμήμα της χώρας, με καταλυτική συμβολή στην εισαγωγή αλλά και την εξέλιξη των διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών στη χώρα μας.

Αριστεία και Εξωστρέφεια

Διακεκριμένο επιστημονικό δυναμικό, που συνδέει τη θεωρία με την πράξη.

Το Τμήμα με τις περισσότερες έδρες Jean Monnet, τους περισσότερους κατόχους εδρών σε ξένα πανεπιστήμια, τους περισσότερους πρέσβεις επί τιμή, δικαστές σε ευρωπαϊκά δικαστήρια, υπουργούς, βουλευτές και εκπροσώπους σε διεθνείς οργανισμούς.

Διεπιστημονικότητα

Ένα Τμήμα που αντλεί από διαφορετικές επιστήμες και ανοίγει πολλαπλές επαγγελματικές προοπτικές.

Αναγνώριση

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης, που διενεργείται με ευθύνη της ΕΘΑΑΕ:

  • «Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ΔΕΠΣ είναι σίγουρα ένα από τα κορυφαία Τμήματα του είδους του στη χώρα».
  • «Το ερευνητικό έργο του Τμήματος είναι ογκώδες και εντυπωσιακό».

Ικανοποίηση Φοιτητών

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το 85% των τελειόφοιτών μας εκτιμά ότι το Τμήμα ανταποκρίθηκε πλήρως ή σε μεγάλο βαθμό στις αρχικές μαθησιακές τους προσδοκίες, ενώ το 84% θα το πρότεινε σε άλλους υποψήφιους σπουδαστές.