Κύριο περιεχόμενο

Ε' εξάμηνο

Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο (έδρα Jean Monnet)

Στρατηγικές Σπουδές 

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο

Θεωρία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων ΙΙ: Διεθνές Χρηματοοικονομικό Σύστημα

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Επιλέγεται ένα μάθημα)

Πολιτική Ιστορία των Βαλκανικών Χωρών

Το Φύλο στις Διεθνείς Σπουδές

Θεωρία & Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών

Διεθνείς Διαπραγματεύσεις & Οικοδόμηση Διεθνούς Κοινού Συμφέροντος

Πρόγραμμα Πρακτικής άσκησης

Στοιχεία Η/Υ ΙΙΙ*

ΣΤ' εξάμηνο

Διεθνής Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Αμερικανική Εσωτερική και Εξωτερική Πολιτική

Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες I

Φιλοσοφία & Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών

(όσοι φοιτητές χρωστούσαν το 435 ως ΥΠ θα εξετάζονται σε αυτό)

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Επιλέγεται ένα μάθημα)

Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, Άμυνα και Πολιτική Ενοποίηση

Πολυμερής Διπλωματία & Διαχείριση Κρίσεων

Κίνα: Κράτος, Κοινωνία & Βιώσιμη διακυβέρνηση

Στρατηγική Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Διεθνές Δίκαιο, Θεσμοί & Πολιτικές της Ανάπτυξης

Selected questions of E.U. institutional and substantive Law (Erasmus Students)

Εξωτερικές Σχέσεις της Ε.Ε.: Δίκαιο και Πολιτικές

Στοιχεία Η/Υ IV

Ζ' εξάμηνο

Επιλέγεται πρωτεύουσα δέσμη  σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα που έχει επιτύχει ο φοιτητής

 

ΔΕΣΜΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ

Διεθνές Δίκαιο ΙΙΙ (Δίκαιο της Θάλασσας)

Διεθνές Δίκαιο & Πολιτική για την Προστασία του Περιβάλλοντος

Διεθνής Δικαιοσύνη: Προσομοιώσεις Δίκης – Παίγνια ρόλων

 

ΔΕΣΜΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι: Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά & Συνοδευτικές Πολιτικές

Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση

Βαλκανική Ασφάλεια & Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
Balkan Security and European Integrtation

ΔΕΣΜΗ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ρωσία : Εσωτερική & Εξωτερική Πολιτική

Θρησκεία & Διεθνής Πολιτική

Ιστορία Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής ΙΙ: Αναγέννηση – Β’ Παγκ. Πόλεμος)

ΔΕΣΜΗ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Οικονομική Πολιτική

Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση 

Διεθνείς Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Επιλέγεται ένα μάθημα)

Εξωτερική Πολιτική των Μεγάλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων

Σύγχρονα ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής

Μειονότητες και Μεταναστευτική Πολιτική

Αποσχιστικά Κινήματα

 

Η' εξάμηνο

Επιλέγεται πρωτεύουσα δέσμη  σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα που έχει επιτύχει ο φοιτητής

 

ΔΕΣΜΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ

Διεθνές Δίκαιο IV (Θεωρία και Μεθοδολογία Διεθνούς Δικαίου)

Δίκαιο του Αέρα & του Διαστημάτος 

Διεθνής & Ενωσιακή Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις

 

ΔΕΣΜΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Πολιτικές της Ε. Ε. ΙΙ: ΟΝΕ – Εμπορική πολιτική & πολιτική της Ένωσης για την ενέργεια

Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασύλου & μεταναστευτική πολιτική

Ευρωπαϊκή Πολιτική Περιβάλλοντος

 

 

ΔΕΣΜΗ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (απο την Λωζάνη έως σήμερα)

Πολιτικά Συστήματα  και Καθεστώτα στην Μέση Ανατολή

Ευρωαμερικανικές Σχέσεις μετά τον Β Παγκ. Πόλεμο

 

ΔΕΣΜΗ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία 

Οι Οικονομίες των  Βαλκανίων

Δημόσια Οικονομική

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ  (Επιλέγεται ένα μάθημα)

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Δράσεις για την Ισότητα των Φύλων

Διεθνής Συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες ΙΙ

International Relations in East Asia (Erasmus students)

Crises and Change in Soutehrn Europe Greece, Portugal, Italy, Spain

Διεθνής Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Μεσόγειος

Πτυχιακή Εργασία