Κύριο περιεχόμενο

Παιδαγωγική Φιλοσοφία του Τμήματος ΔΕΠΣ    • Το πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει την πολύπτυχη, διεπιστημονική και διεπιστημολογική καλλιέργεια ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη, η τεκμηριωμένη διαλογική επιχειρηματολογία και η κατανόηση σύνθετων θεωρητικών και εμπειρικών ζητημάτων γύρω από τα διεθνή και ευρωπαϊκά δρώμενα.

    • Καταστατική αποστολή του προγράμματός μας είναι η απροκατάληπτη, θεωρητικά θεμελιωμένη και εμπειρικά ελεγμένη προσπέλαση των δικαιικών, πολιτικών και οικονομικών συνιστωσών ενός φύσει δυναμικού κόσμου, με στόχο τη διάπλαση της επιστημονικής προσωπικότητας των σπουδαστών μας, ώστε ν' αποτελέσουν τους αυριανούς κοινωνούς και λειτουργούς μιας ανθρωποκεντρικής, δικαιοκρατικής και στοχαζόμενης κοινωνίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

    • Στους μαθησιακούς στόχους του προγράμματος περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

 


Μαθησιακοί Στόχοι


Εργαλεία Επίτευξης


α) Διεθνοποίηση και ενίσχυση της εξωστρέφειας της φοιτητικής μας κοινότητας


Συμμετοχή σε προγράμματα φοιτητικής κινητικότητας (π.χ. Erasmus) και διεθνή θερινά σχολεία του Τμήματος που δίνουν την δυνατότητα σφυρηλάτησης διεθνών δικτύων συνεργασίαςβ) Καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων


Πρόγραμμα δόκιμων ερευνητών στα ερευνητικά κέντρα του τμήματος


γ) Συγκρότηση επιστημικής κουλτούρας


Έμφαση στους κανόνες Ακαδημαϊκής Δεοντολογίαςδ) Διασύνδεση με αγορά εργασίας και κοινωνικούς φορείς


Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης