Κύριο περιεχόμενο

Εξεταστέα ύλη για το μάθημα "Διεθνής Προστασία Περιβάλλοντος" (Χειμερινό εξάμηνο 2018-19).

 

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2019

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 7ου εξαμήνου του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών η εξεταζόμενη ύλη στο μάθημα «ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»:

- Ο πλανήτης γη, το περιβάλλον ως έννοια έως σήμερα, καθώς και τα βασικά περιβαλλοντικά προβλήματα

-Η Διεθνής Προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την δράση των Η.Ε α) Η Συνδιάσκεψη της Στοκχόλμης β) Η Συνδιάσκεψη του Ρίο και τα αποτελέσματα αυτής γ) Η Συνδιάσκεψη του Γιοχάνεσμπουργκ και τα αποτελέσματα αυτής δ) Η Συνδιάσκεψη του Ρίο + 20 και τα αποτελέσματα αυτής ε) Οι σχετικές πρόσφατες εξελίξεις στ) η αναγνώριση του δικαιώματος σ’ ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον.

-Οι πηγές του Διεθνούς Δικαίου του Περιβάλλοντος

-Οι αρχές Διεθνούς Δικαίου του Περιβάλλοντος

-Παγκόσμιοι περιβαλλοντικοί θεσμοί

Οι Διδάσκουσες

Επίκουρη Καθηγήτρια Β. Καραγιώργου

ΕΔΙΠ Ζέφη Δημαδάμα