Κύριο περιεχόμενο

Εξεταστέα ύλη για τα Μαθήματα"Πολιτικά Συστήματα και Καθεστώτα στη Μέση Ανατολή" (8ο Εξάμηνο) και"Τουρκία: Κοινωνική συγκρότηση, Πολιτικό Σύστημα και Εξωτερική Πολιτική" (4ο εξάμηνο), (Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019).
 
 
 
Α) Για το πρώτο (Μέση Ανατολή) απο το βιβλίο "Η Διεθνής Πολιτική μετά το 1945", Peter Calvocoressi, Εκδ. Τουρίκης, Τόμος Α' Σελ. 491-566, 585-648. 653-658. 
Από το βιβλίο "Αραβοϊσλαμικός Κόσμος, Πηγαί ιδεολογίας, Ιστορίαι, πολιτικός πολιτισμός", Κυριακός Νικολάου-Πατραγάς, Εκδ. Λειμών, σελ. 263-351 καθώς και ολόκληρο το βιβλίο "Αδελφοί Μουσουλμάνοι, Η μήτρα της Ισλαμιστικής Ενόπλου Βίας", Κυριακός Νικολάου-Πατραγάς, Εκδ. Λειμών.
 
Β) Για το δεύτερο (Τουρκία) από το βιβλίο "Σύγχρονη Ιστορία της Τουρκίας" Erik Zurcher, Εκδ. Αλεξάνδρεια, οι σελίδες 145-191, 229-262. 291-373