Κύριο περιεχόμενο

Ύλη εξετασεων ,

Πολυμερής Διπλωματία και Διαχείριση Κρίσεων  [ΣΤ΄ εξάμηνο – Εαρινό – Επιλογής].
 
 
 
Ολόκληρο το βιβλιο:


Χειλά Ειρήνη, Οι διεθνείς συγκρούσεις στον 21ο αιώνα. Ζητήματα θεωρίας και διαχείρισης, Αθήνα: Ποιότητα, 2012