Κύριο περιεχόμενο

Ύλη εξετάσεων του Μαθήματος B΄ Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 «Ιστορία Δομή & Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης»:, (Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019).

 

 

Με την παρούσα, ανακοινώνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος ύλη εξετάσεων του Μαθήματος B΄ Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 «Ιστορία Δομή & Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», στο πλαίσιο των εξετάσεων του εαρινού εξάμηνου, ως ακολούθως:

1. Από το βασικό εγχειρίδιο Ευρωπαϊκή Ένωση: Δημιουργία, εξέλιξη, προοπτικές (2016). Μαραβέγιας, Ν. (επιμ.),Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα τα ακόλουθα κεφάλαια:

·      Κεφάλαιο 1, σελ. 21-49

·      Κεφάλαιο 2, σελ. 51-68

·      Κεφάλαιο 3, σελ. 69-85

·      Κεφάλαιο 4, σελ. 87-111

·      Κεφάλαιο 5, σελ. 113-131

·      Κεφάλαιο 6, σελ. 133-148

·      Κεφάλαιο 22, σελ. 519-532

2. Οι παρουσιάσεις που έχουν αναρτηθεί στο  open eclass του μαθήματος (10 αρχεία συνολικά, https://openeclass.panteion.gr/modules/document/?course=TME110).