Κύριο περιεχόμενο

Eξεταστέα Ύλη Μαθήματος

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 - Εξεταστική περίοδος Ιουνίου-Ιουλίου

Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του μαθήματος Β΄ Εξαμήνου ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (κωδ. μαθ. 120335), που διδάχθηκε κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τους Αναπλ. Καθ. Αρ. Πασσά και Επικ. Καθ. Χ. Πλατιά, ότι η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις της 16ης Ιουλίου 2020, που θα διεξαχθούν σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εξετάσεων, είναι η κατωτέρω:

 

  1. Από το προτεινόμενο Σύγγραμμα Στεφάνου, Κ. (επιμ.) (2020). Το σύστημα διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Προλεγόμενα: Η νομιμοποίηση του ενωσιακού συστήματος (Κωνσταντίνος Α. Στεφάνου)

  • Εισαγωγή: Ανάδυση και δυναμική του συστήματος (Κωνσταντίνος Α. Στεφάνου)

  • Κεφάλαιο Α: Θεσμικά όργανα – Πανόραμα (Χαράλαμπος Πλατιάς)

  • Κεφάλαιο Ε: Μηχανισμοί λήψης αποφάσεων (Αργύρης Πασσάς).

 

  1. Οι παρουσιάσεις και τα έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα open class του μαθήματος, στην ενότητα «Εγγραφα», στον ιστότοπο https://openeclass.panteion.gr/modules/document/?course=TME252. 

 

 

Το αρχείο ΕΕ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΡΣΗΜΑ _ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ που βρίσκεται εκεί αποτελεί μέρος της ύλης.

Εξαιρείται από την εξεταστέα ύλη το κείμενο της Συνθήκης της Λισαβώνας, ΣΕΕ & ΣΛΕΕ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ) - ΧΘΔ ΕΕ, που αναρτήθηκε ως υποστηρικτικό υλικό και προς διευκόλυνση των φοιτητριών/φοιτητών.