Κύριο περιεχόμενο

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Eξεταστέα Ύλη Μαθήματος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 - Εξεταστική περίοδος Ιουνίου-Ιουλίου

Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του μαθήματος Η΄ Εξαμήνου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (κωδ. μαθ. 120428), που διδάχθηκε κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τους Επικ. Καθ. Β. Καραγεώργου και Επικ. Καθ. Χ. Πλατιά, με συμμετοχή της Δρ. Ζ. Δημαδάμα, ότι η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις της 29ης Ιουνίου 2020, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εξετάσεων, είναι η κατωτέρω:

  1. Από το προτεινόμενο Σύγγραμμα Πλατιάς, Χ. (2016). Πολιτική της ΕΕ για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ζητήματα Πολιτικής και Διακυβέρνησης, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Κεφ. 1 (σ. 17-39)

  • Κεφ. 3 (σ. 73-83)

  • Κεφ. 4 (σ. 85-132)

  • Κεφ. 5 (σ. 133-155)

  • Κεφ. 6 (σ. 157-178)

  • Κεφ. 9 (σ. 221-240)

  1. H παρουσίαση της Επ. Καθηγήτριας Β. Καραγεώργου για το ενωσιακό δίκαιο περιβάλλοντος, που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα open eclass του μαθήματος, ενότητα «Έγγραφα», στον ιστότοπο https://openeclass.panteion.gr/modules/document/?course=TME232.

  1. Λοιπές παρουσιάσεις και συγκεκριμένα τα αρχεία ΙΙ έως VI που έχουν αναρτηθεί στην ενότητα «Έγγραφα» (όπως παραπάνω).