Κύριο περιεχόμενο

Εξωτερική Αξιολόγηση του ΔΕΠΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης για το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου αποτελούνταν από τέσσερις αξιολογητές. Σύμφωνα με την έκθεσή τους: 

  • «Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ΔΕΠΣ είναι σίγουρα ένα από τα κορυφαία Τμήματα του είδους του στη χώρα, ανοιχτό και καινοτόμο, με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια.»
  • «Το ερευνητικό έργο του Τμήματος είναι ογκώδες και εντυπωσιακό από κάθε άποψη, ενώ διαπιστώνεται μια θετική και συνεργατική κουλτούρα στο Τμήμα, η οποία συντείνει στη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών κλάδων, πεδίων και συναδέλφων.»
  • «Τα μεταπτυχιακά προγράμματα είναι πολύ δημοφιλή μεταξύ φοιτητών και επαγγελματιών.»
  • «Τέλος, το στοιχείο που καθησυχάζει και υπόσχεται πολλά για το μέλλον του τμήματος είναι η διατήρηση και η βελτίωση της ποιότητας της έρευνας και της διδασκαλίας και η επίτευξη πολύτιμης συνεισφοράς στην κοινωνία.»

Για το κείμενο της πρωτότυπης έκθεσης αξιολόγησης στην Αγγλική, πατήστε εδώ.
Για μια απόδοση της αξιολόγησης στην Ελληνική,  πατήστε εδώ.