Κύριο περιεχόμενο

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Καθηγητής Κωνσταντίνος Υφαντής


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Κολιόπουλος


ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Αικατερίνη Κιζίρογλου


ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ

• ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ:

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Μένγκ-Παπαντώνη

• ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:

Επίκουρη Καθηγήτρια Ζ. Καραγιαννοπούλου

• ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:

Αναπληρωτής Καθηγητής Α. Παπαστάμου

Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ και ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας, 
Αναπληρωτής Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Γκόφας.


Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΕΣ και ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ και  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  
Διευθυντής: Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος,
Αναπληρωτής Διευθυντής: Καθηγητής Ανάργυρος Πασσάς

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ: Ο Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής Κωνσταντίνος Υφαντής.