Κύριο περιεχόμενο

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Καθηγητής Κωνσταντίνος Υφαντής 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Κολιόπουλος


ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Αικατερίνη Κιζίρογλου


ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ

• ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ:

 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Μένγκ-Παπαντώνη

 

• ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:

Επίκουρη  Καθηγήτρια Ζ. Καραγιαννοπούλου• ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:

 

• Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ και ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
 
Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας, 
Αναπληρωτής Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Γκόφας.
 
 
• Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΕΣ και ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ και  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  
Διευθυντής: Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος,
Αναπληρωτής Διευθυντής: Καθηγητής Ανάργυρος Πασσάς.
 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ: Ο Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής Κωνσταντίνος Υφαντής