Κύριο περιεχόμενο

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Καθηγητής  Χ. Παπασωτηρίου


ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Αικατερίνη Κιζίρογλου


ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ

• ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ:

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ν. Κανελλοπούλου

• ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:

Καθηγητής Κ. Λάβδας

• ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:

Επίκουρος Καθηγητής Γ. Στασινόπουλος

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ: Ο Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής Χ. Παπασωτηρίου.