Κύριο περιεχόμενο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-20 (ορθή επανάληψη 24/4/2019)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. ΔΣΣΣ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Διεθνείς Σχέσεις & Στρατηγικές Σπουδές (Ακαδ. έτος 2019 - 20)

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Διεθνές Δίκαιο & Διπλωματικές Σπουδές (Ακαδ. έτος 2019-20)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Πολιτική (Ακαδ. έτος 2019-20)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση του Περιβάλλοντος (Ακαδ. έτος 2019-20)