Κύριο περιεχόμενο

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΔΙΕΘΝΕΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ