Κύριο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ.

Διεθνές και Ευρωπαϊκό

Δίκαιο και Διακυβέρνηση

 

 

Αθήνα, 07/02/2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ

«Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση»

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος, θα πρέπει να επιλέξουν τα μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής για το Β΄ εξάμηνο, από τα προσφερόμενα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Θα πρέπει να τα δηλώσουν έως την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση des@panteion.gr .

Από τη Γραμματεία του Τμήματος