Κύριο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ.

Διεθνείς Σχέσεις και

Στρατηγικές Σπουδές

Αθήνα, 07/02/2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ

«Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές»

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος, θα πρέπει να επιλέξουν τα δύο μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής για το Β΄ εξάμηνο, από τα προσφερόμενα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Θα πρέπει να τα δηλώσουν έως την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση des@panteion.gr .

Από τη Γραμματεία του Τμήματος