Κύριο περιεχόμενο

Περιγραφή μαθήματος (ΠΜΣ) Εφαρμογές Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΤΜΕ 238)

 

Το μάθημα αυτό, όπως προκύπτει και από τον τίτλο του, είναι σπονδυλωτό και περιλαμβάνει τρεις ενότητες, σε θέματα αιχμής, τα οποία αναδεικνύουν διαφορετικές όψεις της Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ. Οι εξεταζόμενες ενότητες είναι σχετικές με α) την οικονομία διαμοιρασμού, β) τοευρωπαϊκό δίκαιο των εταιριών και γ) το ευρωπαϊκό δίκαιο της ενέργειας. Η παρακολούθηση του μαθήματος διευκολύνεται από κάποια βασική γνώση θεσμικού και, ιδανικά, και του ουσιαστικού δικαίου της ΕΕ. Κάθε μια από τις τρεις ενότητες καταλαμβάνει 3-4 διαλέξεις και προβλέπεται η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών/τριων με σύντομες παρουσίασεις, συζητήσεις, εικονικές δικές κλπ. Η πρώτη ενότητα διδάσκεται από τον Καθηγητή Β. Χατζόπουλο, ενώ οι άλλες δύο από την Αν. Καθηγήτρια Μ. Μενγκ-Παπαντώνη.