Κύριο περιεχόμενο

Π ΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

PANTEIO UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES, COMMUNICATION AND CULTURE

DEPARTMENT OF INTERNATIONAL, EUROPEAN AND AREA STUDIES

 

Αθήνα, 13/07/2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

  Για το μάθημα Ελληνική Εξωτερική Πολιτική: Ειδικά θέματα ΙΙ (Κ.Μ.12Μ136) η Συντονιστική επιτροπή αποφασίζει τη διόρθωση των βαθμών όλων των φοιτητών/τριών ώστε να ληφθεί υπόψη η προφορική τους συμμετοχή κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, σε ποσοστό 40% της συνολικής βαθμολογίας.

 

Ακολουθεί πίνακας με τον βαθμό των προφορικών (Χ40%), τον βαθμό της τελικής εργασίας (Χ 60%) και τον τελικό βαθμό. 

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

ΜΑΘΗΜΑ: 12Μ136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΙ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Α/Α  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 40%

ΓΡΑΠΤΑ 60%

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

1.

1219Μ020

9Χ40%=3,6

8,5Χ60%=5,1

8,7

2.

1219Μ036

7,5Χ40%=3

8Χ60%=4,8

7,8

3.

1219Μ023

7Χ40%=2,8

9Χ60%=5,4

8,2

4.

1219Μ024

6Χ40%=2,4

8Χ60%=4,8

7,2

5.

1219Μ025

6Χ40%=2,4

8,5Χ60%=5,1

7,5

6.

1219Μ057

7,5Χ40%=3

9Χ60%=5,4

8,4

7.

1219Μ037

7Χ40%=2,8

9Χ60%=5,4

8,2

8.

1219Μ028

9Χ40%=3,6

9Χ60%=5,4

9

9.

1219Μ029

8Χ40%=3,2

7,5Χ60%=4,5

7,7

10.

1219Μ038

8,5Χ40%=3,4

9Χ60%=5,4

8,8

11.

1219Μ031

9Χ40%=3,6

8Χ60%=4,8

8,4

12.

1219Μ032

7Χ40%=2,8

9Χ60%=5,4

8,2

13.

1219Μ033

7Χ40%=2,8

9Χ60%=5,4

8,2

14.

1219Μ039

7,5Χ40%=3

8Χ60%=4,8

7,8

15.

1219Μ042

6Χ40%=2,4

8,5Χ60%=5,1

7,5

16.

1219Μ044

6Χ40%=2,4

7,5Χ60%=4,5

6,9

 

ΑΠΟ ΤΗN ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

 

ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 136, 176 71 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ: 210 920 1041 – ΤELEFAX: 210 921 8427 - 136, SYNGROU AVENUE, ATHENS 176 71, GRECE – TEL: 210 920 1041 – TELEFAX: 210 921 8427